Pracownia psychologiczna TEST

 

Psycholodzy


Iwona Bogusz

Ukończone Szkolenie z TSR- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

 • Dyplomowany psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Psycholog ma wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenie badań psychologicznych kierujących pojazdami i osób ubiegających się i posiadających uprawnienia na broń.
 • Certyfikowany trener wewnętrzny
 • Dyplomowany psycholog Psychologii Transportu
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Diagnostyki i terapii psychopedagogicznej”
 • Absolwentka studiów podyplomowych „ Zarządzania zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego”
 • Realizator i wykonawca warsztatów i szkoleń dla sektora biznesu
 • Wykonawca warsztatów psychoedukacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowanych ze środków EFS i UE.
 • Moderator szkoleń z interwencji kryzysowej dla służb publicznych oraz ratunkowych.


Aneta Wiśniewska

Ukończone Szkolenie z TSR- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

 • Dyplomowany psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Psycholog ma wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenie badań psychologicznych kierujących pojazdami i osób ubiegających się i posiadających uprawnienia na broń.
 • Dyplomowany psycholog Psychologii Transportu
 • Absolwentka studiów podyplomowych „ Zarządzania zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego”
 • Wykonawca warsztatów psychoedukacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowanych ze środków EFS i UE.