Pracownia psychologiczna TEST

 

Pozwolenia na broń

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń muszą być przebadane przez uprawnionego psychologa.

Aby uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania i posługiwania się bronią palną, niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań. Jest to możliwe podczas wizyty w naszej pracowni.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku (Dz.U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) wykonujemy badania  psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach:

łowieckich
sportowych
kolekcjonerskich
pamiątkowych
szkoleniowych.


Badania są ważne przez 5 lat (ustawa z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji z poz. zm.).