Pracownia psychologiczna TEST

 

Porady psychologiczne

Oferta Pracowni Psychologicznej Test obejmuje spotkania indywidualne młodzieży, osób dorosłych, rodzin i par małżeńskich.  Oferta spotkania skierowana jest do osób doświadczających:
zaburzeń  nastroju
trudności w odnalezieniu przyczyn złego samopoczucia,
stresu z którym trudno sobie poradzić,
frustracji, przemęczenia codziennymi obowiązkami, pracą zawodową (wypalenie zawodowe), szkołą,
trudności w radzeniu sobie z emocjami (złość, wybuchowość), nadwrażliwość emocjonalna,
braku satysfakcji życiowej, poczucia bezsensu, pustki, braku nadziei,
straty, żałoby (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozstanie z ważną osobą, rozwód, zdrada)
kryzysu, problemów osobistych,
trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich (konflikty w rodzinie, z przyjaciółmi, niesatysfakcjonujące związki, trudności ze współpracownikami, konflikty z rówieśnikami w szkole),
doświadczających trudności wychowawczych,
doświadczających niskiego poczucia własnej wartości, doświadczających poczucia winy,
trudności z podejmowaniem decyzji, braku wiary w siebie,
borykających się z nieśmiałością utrudniającą codzienne funkcjonowanie
doświadczających trudności ze zrozumieniem siebie i przyczyn swojego zachowania.

Pracujemy w nurcie TSR- Terapia Skoncentrowana naRozwiązaniach-krótkoterminowa