Pracownia psychologiczna TEST

 

Aktualności


2015-06-02

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2015 r. opublikowano ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym tzw. ustawę "fotelikową”. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni, tj. z dniem 15 maja 2015 r.

Czytaj dalej
2015-06-02

W 2014 roku, na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w 86 punktach pomiarowych przeprowadzono badania mające na celu zebranie danych o kierowcach, którzy  podczas jazdy korzystają z telefonów komórkowych. W każdym województwie wykonano pomiary na drogach krajowych, autostradach, ekspresowych, wojewódzkich i powiatowych, w obszarach zabudowanych i poza obszarami zabudowanymi oraz w miastach wojewódzkich. Zebrano w sumie dane dotyczące ponad 102 tys. osób.

Czytaj dalej
2014-05-18

Opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Są to dosyć obszerne zmiany, całościowo dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działania wymierzone w pijanych kierowców; nowego wyposażenia pojazdu, osób nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdu, warunków zatrzymania praw jazdy i inne. Wśród nich przepisy regulujące:

Czytaj dalej